Dette er tekstversionen af Sedimentationsreaktion, B
Klik her for at komme til den grafiske version af Sedimentationsreaktion, B

Forside - Læs op - Sitemap


Sedimentationsreaktion, B


NPU kode og navn
NPU03404
B—Sedimentationsreaktion;længde

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med citrat til SR. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning, prøvetages ikke i mobillab

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Kvinder: 2 - 30 mm
Mænd: 2 - 20 mm 

Indikation
Sedimentationsreaktion (SR), anvendes som kontrol af den aktuelle tilstand i forløbet af diagnosticeret kronisk sygdom af infektiøs eller rheumatisk karakter,  bl.a. lupus erythematosus, arteritis temporalis og myeolomatose.

Vurdering
Testen er uspecifik. Et normalt resultat udelukker ikke malign tilstand. Hæmatokrit og erythrocytmorfologi påvirker SR. En øget hæmatokrit giver dermed falsk forhøjet SR, mens ændret morfologi (f.eks. seglceller) giver falsk for lav SR. Ved uræmi ses høj SR.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 10%
Intraindividuel biologisk variation: 30%

På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 80% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 timer

Alternative prøvetagningsrør
EDTA-blod kan overføres til rør med citrat til SR inden for 2 timer efter prøvetagning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk