Dette er tekstversionen af Sexualhormonbindende globulin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Sexualhormonbindende globulin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Sexualhormonbindende globulin, P


SHBG

NPU kode og navn
NPU03419
P—Sexualhormonbindende globulin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

M 15 - 40 år  13,0 - 55,0 nmol/L
M 41 - 66 år  11,0 - 80,0 nmol/L
K fertil  20,0 - 140 nmol/L
K + p-piller  70,0 - 640 nmol/L
K postmeno  14,0 - 110,0 nmol/L
 

Indikation
Udredning af blødningsforstyrrelse, hirsutisme og virilisering hos kvinder. Udredning af hypogonadisme hos mænd. Præmatur pubertet hos drenge. Estimering af den frie fraktion af androgen.

Vurdering
SHBG binder kønshormonerne testosteron og estradiol i plasma. SHBG-bundet hormon er biologisk inaktivt.
Forhøjede værdier af SHBG kan ses hos ældre mænd, ved mandlig hypogonadisme, hyperthyreose, levercirrhose, forhøjet østrogenproduktion (indtag af p-piller og ved svangerskab) samt ved indtag af antiepileptika.
Nedsatte værdier af SHBG kan ses ved øget androgenpåvirkning hos kvinder, polycystisk ovariesyndrom, adipositas, hirsutisme, akromegali og hypothyreose samt ved nefrotisk og cushings syndrom.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 11% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 26% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immnulogi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
 
 
Afpipettering: Rør med gel: Nej
 
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur 5 døgn
 
  Ved 4 °C: 7 døgn
 
  Ved -20 °C: 1 år
Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning
Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk