Dette er tekstversionen af Spermatozoer fertilitetsudredning, Sperma-
Klik her for at komme til den grafiske version af Spermatozoer fertilitetsudredning, Sperma-

Forside - Læs op - Sitemap


Spermatozoer fertilitetsudredning, Sperma-


Kortnavn:
Fertilitetsudredning, sperma-

NPU kode:
Volumen NPU03412
Antal NPU03455
Immobile NPU08729
Viskositet NPU03408
Levetid NPU18843

Instruktion for rekvirent:
Fertilitetsudredningen kan rekvireres ved at maile eller faxe rekvisitionssedlen i udfyldt stand til Klinisk Biokemisk Afdeling, Kolding Sygehus.

Afdelingen vil herefter reservere en tid til prøveindlevering og sende tidspunkt, vejledning og prøveglas til patienten.

Prøvetagningsrør:
Prøveglas udleveret af KIBA, Kolding        

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Postforsendelse:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Taget på afdelingen:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Holdbarhed:

Henteordning:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Postforsendelse:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Taget på afdelingen:

 Ikke relevant, se patientvejledning

Svartid:
3-4 dage

Referenceinterval:
Ifølge rekommandation fra WHO

Volumen: 2 – 5 ml

Antal: > 20 x 109 /l

Immobile: < 50 %

Viskositet: middel

Levetid: > 48 timer

Indikation:
Præliminær udredning af mandlig infertilitet. Videregående undersøgelser bør udføres af speciallæge i gynækologi og obstetrik eller på fertilitetsklinik.

Vurdering:
Nedsat antal spermatozoer og dårlig mobilitet kan ses ved retention af testis, varicocele, orchitis og testiscancer. Der er en formodning om, at miljømæssige årsager kan føre til dårlig kvalitet af sperma. Der er stor biologisk variation.

Fertiliteten skønnes svært nedsat ved < 5 x 109 /l spermatozoer eller > 80 % immobile.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling:
KBA, Kolding

Internt for laboratorier:     

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed:

Ved 37°C

Max 1 time efter ejakulation

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk