Dette er tekstversionen af Testosteron, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Testosteron, P

Forside - Læs op - Sitemap


Testosteron, P


NPU kode og navn
NPU03543
P-Testosteron, stofk.

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: På grund af døgnvariation bør prøven tages om morgenen

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet

Svartid:
Udføres 2 gange ugentligt

Referenceinterval

Mænd: 

Alder

Område

6-24 måneder

< 1,28 nmol/l

2-3 år

< 0,52 nmol/l

4-5 år

< 0,66 nmol/l

6-7 år

< 0,45 nmol/l

8-9 år

0,06 – 0,28 nmol/l

10-11 år

0,08 – 5,73 nmol/l

12-13 år

0,10 – 21,5 nmol/l

14-15 år

1,08 – 25,5 nmol/l

16-17 år

5,49 – 28,7 nmol/l

18-70 år

8,4 – 30,0 nmol/l

> 70 år

6,2 – 22,0 nmol/l

 

Kvinder: 

Alder

Område

6-24 måneder

< 0,31 nmol/l

2-3 år

< 0,69 nmol/l

4-5 år

< 1,04 nmol/l

6-7 år

< 0,24 nmol/l

8-9 år

0,03 – 0,38 nmol/l

10-11 år

0,10 – 1,11 nmol/l

12-13 år

0,21 – 1,74 nmol/l

14-15 år

0,21 – 1,81 nmol/l

16-17 år

0,31 – 2,01 nmol/l

> 18 år

0,31 – 1,91 nmol/l

Postmenopausalt

0,16 – 1,11 nmol/l

  

Indikation
Mistanke om Leydigcelle-insufficiens hos mænd. Præmatur pubertet hos drenge. Mistanke om virilisering hos kvinder.

Vurdering
Testosteron analyseres v.hj.a. højtryksvæskekromatografi efterfulgt af tandem-massespektrometri (LC-MS/MS)
Forhøjede værdier ses: Kvinder: ved viriliserende tumorer, polycystiske ovarier (PCOS), medfødt binyrebarkhyperplasi. Mænd: ved androgenproducerende tumorer eller hyperplasi i binyrer, adrenogenitalt syndrom, hos enkelte med Cushings syndrom.
Lave værdier ses ved primær hypogonadisme, (høj koncentration af FSH og LH), sekundær hypogonadisme (lav koncentration af FSH og LH), nyresvigt, alkoholmisbrug.

Kliniske retningslinier
Androgenstatus
, samlet oversigt

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 0,80 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval).

Usikkerhed på analyseresultat, niveau ≥ 2,2 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 25% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 45-50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 3 døgn
  Ved 4 °C: 9 døgn
  Ved -20 °C: 6 måneder
Centrifugering Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Nej  

Mindste prøvemængde(plasma): 500 µl


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk