Dette er tekstversionen af Troponin T, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Troponin T, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Troponin T, P-


TnT hs

NPU kode og navn
NPU27501
Troponin T, hjertemuskel; massek.

 

Instruktion for rekvirent
Analysen bør ikke anvendes i almen praksis. Findes analysen indiceret, bør patienten indlægges akut.
TnT bestilles rutinemæssigt i forbindelse med indlæggelsen og efter 3-6 timer, samt igen ved behov.

Prøvetagningsrør
Rør med eller uden gel til plasma. Yderligere information

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:           

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:            

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
< 14 ng/L

Indikation
Mistanke om myokardieinfarkt/-skade

Vurdering
Diskriminationsgrænsen for Troponin T (TnT) er sat til 14 ng/L (svarende til 99 percentilen for raske).
Fra første til anden måling skal der ske en tilpas stor ændring af TnT for at dette kan tages som udtryk for akut myokardieinfarkt (AMI).
Ved laveste TnT-værdi≤14ng/L skal der ske en ændring på minimum 7 ng/L (50% af grænsen 14ng/L).
Ved laveste TnT-værdi>14ng/L skal der ske en ændring på minimum 20% af laveste værdi.

TnT forhøjelser kan også ses ved en lang række tilstande, som ikke skyldes et AMI, herunder myokardit, hjerteinsufficiens, lungeemboli, aortadissektion, brady- eller takyarytmi, sepsis, svær respirationsinsufficiens, svær nyreinsufficiens, apopleksi, traumer og ekstrem fysisk anstrengelse mv. TnT forandringer skal således fortolkes i sin kliniske kontekst og giver ikke i sig selv anledning til diagnosen AMI og heller ikke automatisk anledning til omfattende antitrombotisk behandling.
 

Kliniske retningslinier
Se under litteratur


Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 15% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation i referenceinterval for voksne: ± 60% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 85% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Ved værdier omkring diskriminationsgrænsen se dog afsnittet ’Vurdering’.
Yderligere forklaring
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier   

Centrifugering:           

Senest 2 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 4 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 timer

Ved 4oC:

1 døgn

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information


Litteratur
Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside: www.cardio.dk 
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi's hjemmeside: www.dskb.dk
Thygesen et al. Fourth universal definition of myocardial infarction. European Heart Journal (2019) 40, 237–269
Thygesen et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care.
Eur Heart J. 2012;33:2252-7.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk