Dette er tekstversionen af Urat, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Urat, P

Forside - Læs op - Sitemap


Urat, P


NPU kode og navn:
NPU03688
P—Urat;stofk

Instruktion for rekvirent:
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale:

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget af afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed:

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C            
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid:
Udføres hverdage

Referenceinterval:

0 d - 18 år 0,12 - 0,32 mmol/l

Kvinder
18 - 50 år


0,16 - 0,35 mmol/l

50 år - 0,16 - 0,4 mmol/l

Mænd
18 år -


0,23 - 0,48 mmol/l

Indikation:
Mistanke om arthritis urica. Præeclampsi.
Kontrol ved behandling med cytostatika og allopurinol. Ved visse genetiske sygdomme.

Vurdering:
Forhøjede værdier ses ved arthritis urica, leukæmi, polycytæmi, perniciøs anæmi, pneumoni, nyreinsufficiens, juvenil hyperuricæmi.
Nedsatte værdier ses ved Fanconis syndrom, Wilsons hepatolentikulære degeneration, xantinuri, leverinsufficiens, colitis ulcerosa.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater:
Usikkerhed på analyseresultat: ± 8 % (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 17% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. 

Ansvarshavende afdeling:
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier:

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
     
Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information

Senest fagligt revideret: 29-11-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk