Dette er tekstversionen af Urat, Pt(U)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Urat, Pt(U)-

Forside - Læs op - Sitemap


Urat, Pt(U)-


NPU kode og navn
NPU03687
Pt(U)-Urat;stofhast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Urat, stofk.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
2,5 – 6,0 mmol/døgn

Indikation
Forstyrrelser i purinstofskiftet. Nyrestendannere

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved leukæmier, polycytæmi, Wilson’s hepatolentikulære degeneration.
Probenecid og salicylater øger udskillelsen og må ikke anvendes hvor uratudskillelsen er over 4,2 mmol/l pr. døgn. Allopurinol nedsætter udskillelsen.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultatet (Urat:U) : ± 8 % (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation (Døgnudskillelse): ± 34% (95% konfidensinterval)

Under forudsætning af at døgnurin er opsamlet korrekt og volumen er målt korrekt, kan det ud fra biologisk og analytisk variation beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

pH justeres til >8

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:              

3 døgn

Ved 4oC:

Må ikke opbevares nedkølet

Ved – 20oC:

Tåler ikke frost


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk