Dette er tekstversionen af Valproat, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Valproat, P

Forside - Læs op - Sitemap


Valproat, P


Deprakine ®, Orfiril ®, Delepsine ®

NPU kode og navn
NPU03735
P—Valproat;stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme dosis i ca. 3-4 dage. Medicinerings- og prøvetagningstidspunktet skal holdes konstant. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Op til 1 uge

Terapeutisk interval
350 - 700 µmol/L

Indikation
Behandlingskontrol.

Vurdering
T½ for Valproat er 11-20 timer.
Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener. Se www.interaktionsdatabasen.dk.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 16% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 32% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
 
 
Afpipettering: Rør med gel: Nej
 
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur:

2 døgn

  Ved 4 °C:

7 døgn

  Ved -20 °C: 3 måneder
Mindste prøvemængde (serum): 200 µl
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere information

Senest fagligt revideret: 29-11-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk