Dette er tekstversionen af Vancomycin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Vancomycin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Vancomycin, P


NPU kode og navn
NPU19929
P- Vancomycin; massesek.

 

Instruktion for rekvirent
Prøven tages umiddelbart før dosering (dalkoncentration). Undertiden tages en prøve efter parenteral dosering (spidskoncentration). Denne tages ca. ½ time efter dosering.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage
 

Terapeutisk interval
Der henvises til vejledning fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, "Dosering af Vancomycin".
 

Indikation
Behandlingskontrol.
 

Vurdering
T½ er 4‑6 timer hos voksne, 2‑3 timer hos børn og 6‑12 timer hos nyfødte.
En koncentrationsmåling umiddelbart før næste dosis er bedste indikator for eventuel akkumulering af det pågældende antibiotikum.
Spidskoncentrationsmålinger kan være vanskelige at tolke, da døgn-dosis i stigende grad gives 1 gang i døgnet mod tidligere 2 eller 3 gange.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 17 % (95% konfidensinterval).

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

 

Internt for laboratorier  
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning.

Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer.

 

Holdbarhed
(afpipetteret):

Ved stuetemperatur:

 48 timer

Ved 4oC:

 14 døgn

Ved – 20oC:

 12 måned


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk