Dette er tekstversionen af Xantochromi, Csv-
Klik her for at komme til den grafiske version af Xantochromi, Csv-

Forside - Læs op - Sitemap


Xantochromi, Csv-


Oxyhæmoglobin;Csv
Bilirubiner(semikvant);Csv

NPU koder og navn
NPU14145 Csv-Oxyhæmoglobin; arb.stofk. 
NPU18320 Csv-Bilirubiner; arb.stofk. 

Instruktion for rekvirent
Prøven bør være uden blodtilblanding

Prøvetagningsrør
5 ml polypropylen rør, min. 0,8 ml materiale

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Hvid/spidsglas (se evt. procedurevejledning)

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Oxyhemoglobin 0 arb.enh.
Bilirubin            0 arb.enh.

Indikation
Mistanke om/mulighed for subdural, subarachnoidal eller intracerebral blødning

Vurdering
Oxihemoglobin: findes ved frisk blødning og omdannes til bilirubin indenfor første døgn. Kan også ses ved blodtilblanding fra prøvetagning
Bilirubin: ses ca. 12 timer efter blødning, opnår maksimum efter 3 døgn. Kan detekteres i flere uger.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 1 time efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, straks derefter

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 time

Ved 4oC:

1 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk