Dette er tekstversionen af Zink, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Zink, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Zink, P-


ZN

NPU kode og navn  
NPU03768
P-Zink;stofk.

Instruktion for rekvirent
Gummipropper og visse plastmaterialer indeholder en del zink. Hæmolyse giver forhøjede værdier, da erythrocytter indeholder ca. 10 gange så meget zink som plasma.

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Plasma, afpipetteret inden 2 timer i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen:  Prøvetagningsrør                                                           


Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet                                                  


Svartid
Udføres dagligt.

Referenceinterval
10,0 – 19,0 µmol/l.

Indikation
Formodning om zinkmangel eller zinkforgiftning.

Biologisk variation 
Alder: Koncentrationen aftager som regel med alderen, bl.a. pga. faldende albuminkoncentration
Kost: Koncentrationen kan være 10-20 % nedsat postprandialt.
P-piller, Graviditet: Let nedsat koncentration.

Vurdering
Ved længerevarende zinkmangel ses væksthæmning, hypogonadisme hos mænd, hepatosplenomegali, hudforandringer (acrodermatitis entheropatica), forsinket sårheling, træthed og anoreksi. Ofte opstår zinkmangel som følge af malabsorption, malnutrition, langvarig parenteral ernæring, kronisk alkoholisme, behandling med glucocorticoid eller D-penicillamin.
Ved forgiftning ses kvalme, opkast, svimmelhed, hovedpine, hoste og abdominalia, Forhøjede værdier opstår fortrinsvis ved eksponerede erhvervsgrupper eller som følge af overdrevet indtag af zinkholdige lægemidler eller vitamintilskud. Forhøjede værdier ses også lejlighedsvis ved porfyri.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12% (95% konfidensinterval).
Intraindividuel biologisk variation: ± 20% (95% konfidensinterval).
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 33% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 1 time efter prøvetagning.
Afpipettering: Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker indenfor 2 timer
Holdbarhed: Ved stuetemperatur:  14 døgn
  Ved 4oC: 14 døgn
  Ved – 20oC: 14 døgn

   
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning og uden gel. Yderligere information.
Spormetalglas (Becton Dickinson, mørkeblå)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk