Dette er tekstversionen af Kortisol frit, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Kortisol frit, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Kortisol frit, Pt(U)


NPU kode og navn
NPU14495
Pt(U)- Cortisol(frit);stofhast.
 
Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives:
U-Cortisol, nmol/L. Adrenalin og noradrenalin samt Vanillylmandelat kan bestemmes på samme opsamling. Der udtages en prøve til hver analyse.

 

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres i Biokemi og Immunologi).

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres 2 gange ugentligt.
 

Referenceinterval
Mænd:                12 – 150 nmol/døgn
Kvinder:              8 – 125 nmol/døgn

Børn:
3-8 år:             4 –  55 nmol/døgn
9-12 år:           7 – 100 nmol/døgn

Indikation
Formodning om Cushing’s syndrom. Undersøgelsen er ikke velegnet til påvisning af binyrebarkinsufficiens.

Vurdering
Forhøjede værdier: Cushing’s syndrom. Udskillelsen kan hos disse patienter variere meget fra dag til dag.

Cortisol cirkulerer i blodet dels bundet til transcortin, dels som frit cortisol. Det frie cortisol er det biologisk aktive og denne del filtreres i nyrerne. Mængden af cortisol i døgnurin er derfor et udtryk for koncentrationen af frit cortisol.

Cortisol bestemmes ved hjælp af en meget specifik analysemetode (LC-MS/MS), og resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med tidligere anvendte immunbaserede analysemetoder.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 21% (95% konfidensinterval).
 

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 50% (95% konfidensinterval).
 

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

 3 døgn

Ved 4oC:

14 dage

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 


Mindste prøvemængde: 600 µl


Alternative prøvetagningsrør
Dunk tilsat syre (saltsyre eller eddikesyre). 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk