Dette er tekstversionen af Proinsulin C-Peptid, P(fPt)
Klik her for at komme til den grafiske version af Proinsulin C-Peptid, P(fPt)

Forside - Læs op - Sitemap


Proinsulin C-Peptid, P(fPt)


NPU kode og navn
NPU18005
P(fPt)-Proinsulin C-peptid;stofk.

Instruktion for rekvirent
Patienten skal være fastende. Analysen indgår i udredninger, som er specialistopgaver. Den bør ikke rekvireres af alment praktiserende læger.
P- Glucose bør bestemmes samtidig med faste C-Peptid.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Tåler ikke postforsendelse
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed:

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes straks til laboratoriet
 

Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
400 – 1600 pmol/L
 

Indikation
Bedømmelse af insulinproduktion og β-celle funktion.

Ved tvivl om klassifikation af diabetes mellitus.

Ved mistanke om insulinom.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved insulinom, diabetes mellitus type 2, fedme, akut pankreatitis og kronisk nyreinsufficiens.
Lave værdier ses ved diabetes mellitus type 1, efter kirurgisk resektion af pankreas samt ved hypoglykæmi efter injektion af insulin.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater: 
Analysevariation: ± 15% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 33% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 2 timer efter prøvetagning    
Afpipettering: Rør med gel: Nej                                                       
  Rør uden gel:   Ja, hvis analyse ikke sker inden for 4 timer
         
Holdbarhed: Ved stuetemperatur:     4 timer                                                                        
  Ved 4 °C:     1 døgn
  Ved -20 °C:    

30 dage

 

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum.
Rør uden gel til plasma.
Rør uden tilsætning. 
Yderligere information.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk