Dette er tekstversionen af Cytomegalovirus, antistoffer
Klik her for at komme til den grafiske version af Cytomegalovirus, antistoffer

Forside - Læs op - Sitemap


Cytomegalovirus, antistoffer


Cytomegalovirus

Kortnavn
P-Cytomegalovirus AbIgG
P-Cytomegalovirus AbIgM

NPU kode:
NPU 14137 IgG
NPU 14138 IgM

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum (yderligere oplysninger)

Indsendelsesmateriale:
Henteordning: prøvetagningsrør
Postforsendelse: prøvetagningsrør
Taget på afdeling: prøvetagningsrør

Holdbarhed:
Henteordning: 8 timer
Postforsendelse: skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: bringes til laboratoriet

Svartid:
3-4 dage

Referenceinterval:
0 arb. Enh.

Indikation
Mistanke om infektion med Cytomegalovirus.
Afklaring af immunstatus

Vurdering

IgM

IgG

Tolkning

0

0

Ingen tidligere eller aktuel infektion

1

0

   Akut infektion

1

1

Aktuel eller nylig infektion

0

1

Tidligere infektion

Tvivlsom

Tvivlsom

Ny prøve analyseres efter mindst 1 uge

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
KMA

Internt for laboratorier

Holdbarhed:                         Ved stuetemperatur: 1 døgn

                                             Ved 4° C:                  7 døgn

                                             Ved -20° C                3 måneder

Centrifugering: Ja

Afpipettering: Rør med gel: nej

                         Rør uden gel: ja

Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk