Dette er tekstversionen af Tavshedspligt
Klik her for at komme til den grafiske version af Tavshedspligt

Forside - Læs op - Sitemap


Tavshedspligt


Tavshedspligt

Alle ansatte på sygehuset har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at personalet ikke må videregive disse oplysninger til uvedkommende. Bemærk, at uvedkommende ifølge Sundhedsloven også gælder dine pårørende. Tag derfor stilling til, hvem af dine pårørende personalet må udtale sig til, og giv personalet besked.

Afdelingens personale forsøger at sikre, at særligt følsomme samtaler ikke overhøres af andre. Det er dog ikke altid muligt at overbringe fortrolige oplysninger med fuld sikkerhed for, at de ikke overhøres af f.eks. medpatienter, gæster eller andet personale. Vi går ud fra, at du som patient er indforstået med risikoen for, at andre overhører vores samtale. Giv besked til personalet, hvis du ønsker, at orienteringen sker under særligt diskrete forhold.

Videregivelse af oplysninger

Når det er relevant for din undersøgelse og behandling, vil sygehuset give dine journaloplysninger til - og rekvirere dem fra - andre sundhedspersoner – f.eks. andre afdelinger, andre sygehuse, din egen læge, speciallæge eller hjemmesygeplejerske. Du kan altid frabede dig, at oplysningerne bliver givet videre.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk