Dette er tekstversionen af Registrering af dine oplysninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Registrering af dine oplysninger

Forside - Læs op - Sitemap


Registrering af dine oplysninger


Når du behandles på sygehuset, registreres oplysninger om dig, din sygdom og behandling i din journal, i et patientadministrativt system og i andre registre. Det sker for at sikre, at du får den bedste behandling. Du kan få mere at vide hos personalet.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig. Er du uenig i de registrerede oplysninger, kan du tale med personalet eller din egen læge om mulighederne for at få oplysningerne berigtiget.

I Min sundhedsjournal har du adgang til nogle af oplysningerne fra din journal. Læs mere om Min sundhedsjournal her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk