Dette er tekstversionen af Dialog med personalet
Klik her for at komme til den grafiske version af Dialog med personalet

Forside - Læs op - Sitemap


Dialog med personalet


 

Dialog med personalet

Når du bliver syg, kan du have spørgsmål om din sygdom, behandling og indlæggelse. Du er altid velkommen til at spørge sygehusets personale.

Hvis du kommer i tvivl om noget, enten før eller efter din indlæggelse, er du også velkommen til at ringe til afdelingen.

Din kontaktperson

Når du bliver indlagt eller møder op til behandling på sygehuset, får du en kontaktperson. Kontaktpersonen har et særligt ansvar for dig og følger dig så vidt muligt gennem dit forløb.

Brug din kontaktperson og spørg, hvis du er i tvivl om noget – eller hvis der er noget, du har glemt eller ikke har forstået.

Information om sygdom og behandling

Under sygehusopholdet vil personalet fortælle dig om undersøgelse, behandling, pleje og eventuel genoptræning. Inden du bliver udskrevet, får du information om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem.

Det kan være svært at huske alt, hvad du får at vide om din sygdom og behandling. Derfor vil du i nogle situationer også få skriftlig information.

Det er ofte en god idé at have et familiemedlem eller en ven med, når du har særligt vigtige samtaler med personalet. Et godt råd kan også være at skrive nogle spørgsmål ned på forhånd.

Læger og sygeplejersker

Det er desværre ikke altid muligt at planlægge, at det altid er den samme læge og sygeplejerske, der plejer og behandler dig gennem hele forløbet. Derfor vil du måske møde flere læger og sygeplejersker under din indlæggelse.

Personalet har naturligvis altid din journal med oplysninger om din sygdom og behandling.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk