Dette er tekstversionen af Når du bliver udskrevet
Klik her for at komme til den grafiske version af Når du bliver udskrevet

Forside - Læs op - Sitemap


Når du bliver udskrevet


Udskrivelsen

Inden du udskrives, får du tilbudt en samtale med en læge og en sygeplejerske.

Du får blandt andet at vide:

Din egen læge får besked om din sygdom og behandling hurtigst muligt efter udskrivelsen.

Tøj

Husk at aflevere alt sygehusets tøj, når du udskrives. Får du alligevel noget tøj med hjem, skal det returneres til sygehuset hurtigst muligt.

Hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske 

Får du brug for hjælp fra hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske, giver personalet besked til din hjemkommune, som har ansvaret for det videre forløb.

Hjælpemidler

Har du udskrivelsen behov for at låne hjælpemidler, hjælper afdelingen dig med at skaffe dem. Du får samtidig besked om afleveringssted og -tidspunkt.

Hjemtransport 

Der gælder faste regler for, om du har ret til gratis hjemtransport. Personalet kan forklare dig reglerne, og du kan læse mere om reglerne Region Syddanmarks side om transport fra og til sygehuset
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk