Dette er tekstversionen af Vanillylmandelat (VMA), Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Vanillylmandelat (VMA), Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Vanillylmandelat (VMA), Pt(U)


NPU kode og navn
NPU03739
Pt(U)—Vanillylmandelat;stofhast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-VMA.

Adrenalin og noradrenalin samt Cortisol kan bestemmes på samme opsamling. Der udtages en prøve til hver analyse. Hvis der ikke er opsamlet døgnurin kan vanillylmandelat/Creatinin Ratio, U- bestilles.
(referenceområde findes kun for børn op til 15 år).

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval.

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til Laboratoriet

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Referenceinterval

Voksne: <40 µmol/d

Referenceinterval for børn er udgået, der henvises til VMA/KREA ratio;U

Indikation
Mistanke om fæokromocytom eller neuroblastom

Vurdering
Ved fæokromocytom og neuroblastomer er værdierne ofte 2‑5 gange referenceværdien. Lettere forhøjelser forekommer ved stress, shock, sepsis, AMI, hypertension, Mb.Cushing og karcinoid tumor. Fysisk aktivitet under urinopsamlingen kan   give forøget udskillelse i urinen.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater

Usikkerhed på analyseresultat: ± 22% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 22% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

3 døgn

Ved 4oC:

14 dage

Ved – 20oC:

1 år

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 


Mindste prøvemængde: 100 µl

Alternative prøvetagningsrør
Dunk tilsat syre (saltsyre eller eddikesyre).
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk