Dette er tekstversionen af Analysebladenes opbygning
Klik her for at komme til den grafiske version af Analysebladenes opbygning

Forside - Læs op - Sitemap


Analysebladenes opbygning


Overskriften angiver det navn, som bruges i BCC- og WebReq. Navnet er det nationalt oprettede, som er knyttet til npu-koden.

Til de enkelte punkter i den alfabetiske fortegnelse skal knyttes følgende kommentarer:   


NPU kode og navn
International kode for analysen, nødvendig for elektronisk kommunikation. Desuden oplyses det internationale komponentnavn, som er en biokemisk korrekt betegnelse. Da de kan være lange og komplicerede at anvende bruges det tilknyttede kortnavn, som er angivet i overskriften.

 

Instruktion for rekvirent
Forhold af betydning ved forberedelse af patienten, ved rekvisition samt ved prøvetagning.
 

Prøvetagningsrør
Type af prøvetagningsrør. Typen fremgår også af prøvetagningsblanketten.
 

Indsendelsesmateriale
Prøvetagningsmaterialet, der skal leveres til laboratoriet. Vedrørende forsendelse fra praktiserende læger, henvises til afsnit "Håndtering og transport af blodprøver taget hos praktiserende læger".
 

Holdbarhed
Angiver prøvematerialets holdbarhed for prøver taget i praksis med henteordning, postforsendelseordning eller taget på afdelingen.
 

Svartid
Den forventede svartid. Afvigelse kan forekomme i forbindelse med f.eks. høje analyseresultater (omkørsler), driftsproblemer, højtider og ferieperioder.
 

Referenceinterval
Typisk 95% konfidensinterval, beregnet på en rask population.
Ved visse analyser er områder differentieret m.h.t. køn, alder, graviditetsuger mv.
 

Terapeutisk område
Vejledende koncentrationsniveau ved monitorering af medikamentel behandling.
 

Indikation
Angiver de hyppigste situationer, hvor analysen kan bidrage til diagnosticering og/eller kontrol af behandling.
 

Vurdering
Oplysninger angående fortolkning af analyseresultater.
 

Kliniske retningslinjer
Henvisninger (link) til yderligere informationer, hvis relevant.
 

Variation på analyseresultater
Her angives analytisk og biologisk variation samt hvornår der er statistisk signifikant forskel på to resultater på samme patient (95% niveau).
 

Ansvarshavende afdeling
Angivelse af hvilket speciale (Biokemi og Immunologi, Klinisk Genetik KGA, Klinisk Mikrobiologi KMA), der har ansvar for analysen.
 

Internt for laboratorier
Yderligere tekniske og praktiske oplysninger til brug for laboratoriets personale.


Litteratur
Eventuel henvisning til guidelines, artikler eller anden litteratur.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk