Dette er tekstversionen af Nomenklatur og symboler
Klik her for at komme til den grafiske version af Nomenklatur og symboler

Forside - Læs op - Sitemap


Nomenklatur og symboler


Analysenavnene følger det nomenklatur- og enhedssystem, som anbefales af International Federation of Clinical Chemistry.

Analysenavne angives i standardrækkefølgen: Komponent-system.

Komponenten angiver det stof eller princip, som bestemmes ved pågældende analyse. Den bestemmer analysens placering i den alfabetiske rækkefølge. Systemet angiver det biologiske system, som analyseres.

 

Systemer: Enheder:
a: Arterielt arb. enh.: Arbitrær enhed
B: Blod °C: Grad Celius
Csv: Cerebrospinalvæske d: Døgn
Ery: Erythrocyt g: Gram
(fPt): Fastende patient h: Time
F: Fæces i.e: International enhed
Hb: Hemoglobin l: Liter
n: Nat mmHg: Millimeter kviksølv
P: Plasma min: Minut
Pt: Patient mol: grammolekyle
S: Serum Pa: Pascal (1 mmHg svarer til 0,133 Pa)
U: Urin s: sekund
v: venøst U: Enzymenhed, hvis betydning afhænger af metoden, oftest mirko mol substrat spaltet pr. minut

 

Faktorsymboler:

k 10³ kilo

M 10 -3 milli

µ 10 -6 mikro

n 10 -9 nano

p 10 -12 piko

f 10 -15 femto

 

Senest fagligt revideret: 15-04-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk