Dette er tekstversionen af Prøvetagning
Klik her for at komme til den grafiske version af Prøvetagning

Forside - Læs op - Sitemap


Prøvetagning


1.        Identifikation af patient og mærkning af prøvetagningsbeholdere

Identifikation af patienten skal være korrekt udført inden prøvetagning.

Korrekt identifikation af patienten udføres således:
Patienten bedes oplyse sit CPR nummer, prøvetageren kontrollerer overensstemmelse med prøvetagningsblanketten. Patienten bedes oplyse sit fulde navn, prøvetageren kontrollerer overensstemmelse med prøvetagningsblanketten. Enhver afvigelse skal udredes inden prøvetagning.

Det er prøvetageren, der selvstændigt har ansvar for at der er foretaget korrekt identifikation.
Prøvetageren bekræfter dette med sine initialer på prøvetagningsblanketten.

Mærkning af prøverør
Efter identitetssikring, men inden prøvetagning, skal alle prøverør mærkes med nummer eller barkodeetiket fra prøvetagningsblanketten. Etiketten skal følge røret lodret. Analysen/analysegruppen skal fremgå af etiketten.

Prøverør til transfusionsrelaterede analyser til Klinisk Immunologisk Afdeling mærkes med navn og CPR nummer samt barkodeetiket.
 

2.       A. Veneblod

Før venepunktur desinficeres huden, og kortvarig stase anlægges. Huden skal være tør, inden indstik foretages. Kraftig og langvarig stase vil øge værdierne for mange kvantiteter ligesom brug af venepumpen (gentagen åbning og lukning af hånden).

Prøverørene fyldes i følgende rækkefølge:

1.     Na-Citrat rør (fortynding 1+9) (lyseblå prop)

2.     Serum rør (rød og gul prop)

3.     Heparin rør (grøn prop)

4.     EDTA rør (lilla prop)

5.     Glukose rør (lyserød prop)

6.     Øvrige rør

Prøverør vendes forsigtigt og omhyggeligt 10 gange straks efter glasset er fyldt. 

Glasset må ikke rystes eller udsættes for anden kraftig, mekanisk påvirkning, idet dette kan bevirke hæmolyse.

Såfremt et prøverør ikke er fyldt korrekt udlignes vakuum ved at løsne proppen. Prøverør til koagulationsanalyser (blå prop) og sænkningsreaktion (sort prop) skal fyldes korrekt pga. fortyndningsfaktoren.

Materiale fra en type prøverør må aldrig hældes over i en anden type prøverør.
 

B. Kapillærblodprøver
Kapillærblod hos børn > 3 mdr. og voksne tages i lateralsiden af fingerpulpa.

Hos børn < 3 mdr. tages kapillærblod i hælen.

Hæl eller finger hyperæmiseres et par minutter ved gnidning eller opvarmning i lunkent vand. Blodtagningsstedet desinficeres. Eventuelt kan påsmøres lidt sterilt vaseline eller sterilt siliconefedt inden indstik. Med en steril blodlancet foretages et 1-3 mm dybt indstik afhængig af indstikstedet. Den første dråbe aftørres. Blodet opsamles i de foreskrevne beholdere.

C. Anaerobe kapillærblodprøver
Hvis kapillærblod skal anvendes til syrebase-status, skal opsamlingen foregå anaerobt i hepariniserede kapillærrør. Det er vigtigt med et indstik tilstrækkelig dybt til, at blodet løber i en pæn strøm. Røret kan og skal da fyldes fra centrum af dråben og ikke fra det tynde, yderste lag, som er udsat for atmosfærisk luft. Den ene ende af røret lukkes med ca. 4 mm voks. Et stykke metaltråd indsættes, og den anden ende lukkes med voks, hvorved halvdelen af vokset i den først lukkede ende trykkes ud og fjernes. Alternativt anvendes specialpropper. Blodet opblandes omhyggelig ved bevægelse af metalstykket ved hjælp af en magnet.

Rørene analyseres inden for 30 min. ved nedkøling til 4°C forlænges holdbarheden til 1 time. 

D. Arteriepunktur
Arterieblod til syrebase-status skal tages anaerobt og uden luftbobler i en hepariniseret sprøjte. Efter punktur lukkes sprøjten med en hætte og skal herefter analyseres inden for 30 minutter.

E. Udstrygningspræparat af blod
Der henvises til de lokale vejledninger.

F. Urinprøver
Opsamlingsteknikken, man skal anvende, er afhængig af den undersøgelse, som skal udføres på urinen. Til kvalitative analyser er det i almindelighed tilstrækkeligt med en spoturin. Man bør være opmærksom på, at urinen skal tages som midtstråleurin. Spoturin kan også anvendes til måling af analyser, hvor resultatet besvares som ratio i forhold til kreatininkoncentrationen

Til kvantitative undersøgelser anvendes døgnurin. Det er vigtigt, at der udvises stor omhyggelighed med opsamlingen. Patienten skal instrueres omhyggeligt. Patientinformation kan findes på Laboratorievejledningens forside eller fås ved henvendelse til den lokale klinisk biokemiske afdeling.

På klokkeslættet, der fastsætter periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin bortkastes.

Derefter samles al urin i prøvebeholderen gennem døgnet. Sidste urin, som opsamles, lades på det valgte klokkeslæt nøjagtig 1 døgn efter periodens begyndelse. De valgte klokkeslæt og datoer noteres omhyggeligt på beholderen sammen med patientens navn. Hvis urin går til spilde i opsamlingsperioden, er det nødvendig at begynde forfra. Se under de pågældende analyser om urinen skal konserveres.

Hvis man indsender en delmængde af døgnurinen benyttes nedenstående procedure.
Den totale diurese måles af sundhedspersonalet enten ved at aflæse på opsamlingsdunken eller benytte en vægt. Tarér vægten med en tom dunk, og vej derefter dunken der indeholder den opsamlede urin. Hvis der er syre i dunken, indgår syremængden i diuresen.
Diurese og opsamlingstid anføres på rekvisitionssedlen.

Døgnurinen blandes grundigt ved at vende dunken forsigtigt 5 gange. Hvis der er opsamlet i flere dunke, skal indholdet fra alle enheder blandes inden udtagning af prøve.
Den ønskede mængde urin, minimum 5 mL, overføres til et rør markeret med etiket fra prøvetagningsblanket.


Urinprøve til bakteriologisk undersøgelse, Klinisk Mikrobiologi.

G. Cerebrospinalvæske
Ved lumbalpunktur skal glassene, i hvilke væsken opsamles, nummereres i den orden, hvori de opsamles. Første glas bør ikke sendes til celletælling. Glassene mærkes desuden med rekvisitionsnummer (evt. også navn) fra den udfyldte rekvisitionsseddel og afleveres straks på laboratoriet.

H. Fæcesprøver
De forskellige laboratorier anvender forskellige emballagetyper. Spørg derfor i tvivlstilfælde.

Reference (internt link): Identifikation af patienter, SLB

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk