Dette er tekstversionen af FADL vagter
Klik her for at komme til den grafiske version af FADL vagter

Forside - Læs op - Sitemap


FADL vagter


I Anæstesiologisk Afdeling er intensivafsnit involveret i uddannelse af FADL vagter (ventilatørkursister).

FADL vagter er medicinstuderende, som uddannes til at være fast vagt hos patienter med respiratoriske problemer. De kommer i følgevagt i 2 dage og følges med erfarne sygeplejersker i afsnittet. De skal i disse 2 dage deltage i plejen af respiratorpatienter. De studerende skal have mulighed for at få erfaring med og praktisk kendskab til respiratorbehandlede patienter.

Der er udarbejdet målbeskrivelse for, hvad de studerende skal opnå af kompetencer i løbet af de 2 dage.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk