Dette er tekstversionen af Stadtspital Triemli - rejsebrev 1
Klik her for at komme til den grafiske version af Stadtspital Triemli - rejsebrev 1

Forside - Læs op - Sitemap


Stadtspital Triemli - rejsebrev 1


Mit besøg i Schweiz starter med et ca 2 ugers ophold ved Stadtspital Triemli i Zürich: http://www.stadt-zuerich.ch/triemli/de/index.html    


 

Rejseberetning 1

På sightseeing med en gruppe piger, bla. oversygeplejerske Susanne Lauth (nr. 3 fra venstre).

Efter en underholdende togrejse ankom jeg til Zürich Hovedbanegård (HB) søndag den 16. maj 2010. Her tog Erika Schütz, som er Schweiz' koordinator, imod mig. Herfra tog vi sammen ud i lufthavnen for at hente Kitija Janele fra Riga. Sammen gik rejsen videre til Stadtspitalet Triemli. Herpå tilbage til HB for møde to gange Susanne – Lauth fra Vejle og Henzel fra Wien.

Til sammen udgør vi de fire deltagere fra Schweiz. Herefter havde vi alle 5 en hyggelig, men kort aften i Schweiz.

Allerede mandag lagde vi ud med et heldagsprogram fra 9.00 til 17.00. Vi tilbragte hele dagen i HR afdelingen og med en hurtig rundvisnig på Spitalet.

I korte træk gennemgik vi den overordnede organisationsstruktur, hvordan Spitalet er finansieret, hvordan HR-området er organiseret og hvordan deres rolle i forhold til departementerne og områderne er.

Besøg i Dermatiogien

Om tirsdagen var vi på besøg i Dermatiogien, som befinder sig ude i byen i et 100 år gammelt hus. For at komme derhen måtte vi med to forskellige sporvogne. Her tog Leitende Medicinische Praxisassistentin Nicole Ackerman (svarer til afdelingssygeplejerske) imod os og viste os rundt i helle klinikken.

Klinikkens alder gør, at der er flere curiositeter, som fx at der i kælderen er indrettet et langt rum med 3-4 lejer, hvor især ældre mennesker kommer og bliver smurt ind fra top til tå og tilbringer så en tid på lejet. Til gangen hører også fire små rum med badekar, hvor patienterne kan bades. Øverst er der et gammelt auditorium til undervisning af studerende og et undersøgelsesrum, som også kan bruges i denne forbindelse.

Rørpost-system

Klinikken fungerer i princippet som en praksisklinik hjemme, men her er et åbent ambulatorium, hvor patienterne kan komme ind fra gaden og trække et nummer.

Disse patienter betjenes af unge og endnu ikke færdiguddannede læger. Herudover er der en ledende overlæge, som jeg vil tro svarer til afdelingslæge hjemme, og overlæger. Disse har overvejende deres egne patienter med længere eller henviste forløb.

Om eftermiddagen besøgte vi centrallaboratoriet, som ligger på selve Spitalet. Afdelingen foretager selv langt de fleste af de prøver, som tages på Spitalet. Ca 5% sendes ud af huset. Afdelingen har Klinisk Biokemi, Immunologi, Hæmatologi og Nuklearmedicin.

Afdelingen modtager ingen prøver fra praktiserende læger og tager ingen prøver selv, men alle prøver tages af læger og plejepersonale på hospitalet, hvorefter de sendes med rørpost til Laboratoriet.

Afdelingen har 30 medarbejdere, hvoraf 3 er akademikere, 21 er mediciske laboranter og 2 er sekretærer.

Besøg i Finansafdelingen og Unternehmenskommunikation

Onsdag begyndte med et besøg i Finansafdelingen. Til forskel fra hjemme har de en stor stab, som foretager afregning med patienterne/forsikrinsselskaberne.

Alle afdelinger i huset skal således indberette, hvad de laver, hertil. Herudover har afdelingen også et kodeteam, som modtager de forskellige jornaler og et kodeskema fra alle afdelinger. Dette team laver indberetning og kontrol af, at alle koder er med på kodeskemaet. Herudover har afdelingen selvfølgelig et stort regnskabsteam, men også et controlling team og et departmanetsmanagment team. I omtale går jeg således som departmentsmanagerin.

Eftermiddagen tilbragte vi i Unternehmenskommunikation (kommunikationsafdelingen), som laver mange af de funktioner, vi kender fra vores egen kommunikationsafdeling. Personaleblade, intranet, kontakt til jornalister/presse, formulerer budskaber fra direktionen ol. De har dog ingen klinisk foto eller eget trykkeri, hvorfor dette sendes i byen. Intranettet fungerer i form af en gitternet-struktur, som kan virke en smule uoverskuelig. Til gengæld ligger her alle arbejdsbeskrivelser og instrukser.

I klinikken

Torsdag var min store debut-dag i klinikken. Vi skulle om formidagen besøge Klinik für Herzchirugie. Professoren havde ikke tid til at tage imod os, for han skulle operere. Således havde han sendt sin stedfortræder og en overlæge, som hurtigt tog over. Først fik vi gennemgået powerpoint præssentation. Vi skulle endelig sige til, hvis vi ikke ønskede at se det. Ligesom vi blev spurgt, om vi havde set en operation. Vi måtte gerne se professoren operere, hvis vi ville.

Hjertelungemaskine fra operationsgangenSåledes gik turen i omklædningsrummet/slusen til det sterile område, som i sig selv var en oplevelse. Herefter videre ind i operationsstuen, hvor patienten med stillestående hjerte var ved at få skiftet en hjerteklap ud med én fra en kalv (Rind).

De brugte også svine-hjerteklapper. Det var vældig interesant at se både med det blotte øje og på skærmen, hvorledes hjerteklappen blev syet i. Vi fik også forklaret, hvorledes hjerte-lungemaskinen, scanner, luftcirkulation mm. fungerede.

Samtidig gik anæstesilægen kort udenfor med os og forklarede, hvorledes de var organiseret. Tilbage i operationsstuen viste han, hvorledes alt, hvad der blev forbrugt, blev registreret til brug for afregningen. Nu var de nået til at sætte klappen på plads.

Fra operationsstuen gik turen til de intermediære senge (og opvågningen), som lå i forbindelse med den sterile del af operationsgangen. Udenfor lå fordelt på to etager 18 intensivsenge, som var fordelt på 1, 2 og 4-sengsstuer. Hele operationsgangen og intensiv mm var en helt ny bygning og virkede fantastisk godt indrettet.

Hurtig frokost og på besøg i Kardiologisk afdeling. Her tog Fachberrichsleiterin Kardiologie imod. Hurtigt mødte vi den ledende overlæge og professor, som måtte videre i ambulatoriet. Efter en spændende samtale om, hvordan afdelingen er organiseret og målt, fik vi en rundvisnig i hele afdelingen. Vi sluttede af på to røngtenoperationsstuer, hvor vi så lidt af to hjertestentoperationer gennem lysken.

Fredag i Medicinsk/Onkologisk, HR og die Frauenklinikken

Overraskende hurtigt og helt ør nåede vi fredag. Vi var nu begge fast besluttet på, at vores dag ikke skulle slutte kl 10.00 efter et besøg i Medicinsk Onkologisk afdeling. På trods af at vi kun var i afdelingen i en time, fik vi et godt og hurtigt indblik i behandling, afdelingens organisering og i de værktøjer, afdelingen får stillet til rådighed til at styre efter. Et af værktøjerne ønskede jeg nærmere indsigt i og blev derfor henvist til Urs Christen, som udarbejdede dem. Han er placeret i en af de administrative beriche, og turen gik derfor hertil, hvor det lykkedes os at få en halv times aftale på tirsdag den 25.

Nu gik turen i HR-afdelingen, hvor vores kontaktperson desværre var i møde. Over middag lykkedes det, og efter en hurtig opringning kunne vi kl. 14 møde lederen af Børneafdelingen. Da vi ankom, fik vi at vide, at 15.30 havde de arrangeret, at vi kunne komme over og besøge die Frauenklinikken. Til min overraskelse havde de også børn med anoreksi, og som havde indlagt sonde. Afdelingen foretog også operationer på børn. De mere komplicerede, som hjerteoperationer, blev dog foretaget på Universitetshospitalet.

Fra NeonatalafdelingenAfdelingen havde egen fysioterapi. Da afdelingen har specialiceret sig i cystisk fibrose og denne gruppe i dag overlever længere og længere, har de også voksne patienter. Det neonatale afsnit har 10 senge/kuvøser. 9 ud af 10 var åbne kuvøser. Der er ikke mulighed for, at mor og barn kan være indlagt sammen på neonatalafsnittet. Har Børneafdelingen plads på sengeafsnittet, kan moren overflyttes hertil.

I die Frauenklinikke, mødte vi den ledende Hebamme (jordemoder). Hun fortalte om afdelingens historie. Den var startet som ein Stiftung og er først for ca 5 år siden blevet en del af spitalet Triemli. Klinikken tager sig af alt omkring obstetrik og gynækologi (også brystkræft). Afdelingen har således også egne operationsstuer. Der fødtes 1.615 børn på klinikken sidste år.

Forsikringsmæssigt er det defineret, hvilke ydelser de har ret til i forbindelse med en almindelig og en risiko-graviditet og fødsel. De gravide kan i dag selv vælge, hvorledes de ønsker at blive fulgt under graviditeten.

Således kan de gå til kontrol hos praktiserende læge, praktiserende jordemoder eller i die Frauenklinikke. Ligesom de kan vælge, at føde hjemme sammen med en praktiserende jordemoder, men også sammen med den praktiserende jordemoder på die Frauenklinikke.

Nogle steder har de praktiserende jordemødre slået sig sammen om en klinik. Efterfølgende kan mor og barn få 5 besøg hjemme, men moren skal selv henvende sig. Vi fik naturligvis en rundvisnig på alle 5 etager af klinikken og masser af informationer om organisationsstruktur og om den løbende budgetopfølgning. Således blev klokken 17.00

Fritiden

Frokost på hospitalet. Montre-udstilling af kantinenemaden

Afterne er overvejende gået med at besøge swisscom for at få først telefon og efterfølgende forsøge at få en internet forbindelse til at virke. Endnu er det ikke lykkedes. Samt lange spadserture. I et forsøg på at skyde genvej hjem lykkedes det os således at få et indblik i et større område af Zürich indre bys små indkøbsforstæder, herunder også en kirkegård, et område med kolonihaver samt en længere sti gennem et boligblok-kvarter.

Weekenden er tilbragt med en 4 timers skibsrundfart på Züricher See, med stop over i Rapperswil. En tur med tog op på Üetliberg (800 m høj) og spadseretur ned og med tog videre til Züricher See og spadseretur. Søndag gik turen til Luzern. Vejret i weekenden har været høj sol fra en skyfri himmel og regnvejr resten af tiden. Så alt i alt en perfekt uge.

Med venlig hilsen

Johanne Vestergaard Nielsen
Planlægningskonsulent
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk