Dette er tekstversionen af ACE (Peptidyldipeptidase), P
Klik her for at komme til den grafiske version af ACE (Peptidyldipeptidase), P

Forside - Læs op - Sitemap


ACE (Peptidyldipeptidase), P


NPU kode og navn
NPU29069
P—Peptidyldipeptidase A

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. 
Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag, men ikke op til weekend og helligdage.
Den centrifugerede prøve kan opbevares 3 døgn ved 4oC inden forsendelse

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres daglig.
 

Referenceinterval
15 - 61 U/l 

 

Indikation
Tages ved klinisk mistanke om sarcoidose og kan anvendes som markør for sygdomsaktivitet hos sarcoidosepatienter der i den initiale fase har forhøjede ACE værdier.

Hos sarcoidosepatienter der ikke har haft forhøjede ACE værdier i en initial aktiv sygdomsfase er der IKKE indikation for ACE bestemmelse som led i behandlingsmonitorering.

Analysen bør ikke rekvireres hos patienter der behandles med ACE hæmmere, da resultatet her er upålideligt.
 

Vurdering
ACE vil være forhøjet hos 50 – 80 % af patienter med aktiv sarkoidose. Normale ACE værdier udelukker således på ingen måde diagnosen. Uspecifikke forhøjede eller nedsatte værdier ses ved en række tilstande. Således kan forhøjede værdier ses ved tuberkulose, hyperthyreose og levercirrose mens nedsatte værdier bla. kan ses ved hypothyreose, cystisk fibrose og venøs thrombose.

Analyseresultatet kan ikke vurderes hos patienter der behandles med med ACE hæmmere. Behandling med ACE hæmmere reducerer ACE niveauet.

Hos patienter med et initialt forhøjet ACE niveau kan ACE analysen bidrage til monitorering af sygdomsaktivitet –således vil et fald i ACE niveau indikere spontan eller terapiinduceret remission og være et godt prognostisk tegn. Omvendt vil stigende ACE niveau indikere sygdomsprogression og/eller terapisvigt.

Hos sarcoidosepatienter der ikke har haft forhøjede ACE værdier i en initial aktiv sygdomsfase er der IKKE indikation for ACE bestemmelse.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

 

Impræcision
Analysevariation: 7% ved 30 U/l og 4% ved 80 U/l
Intraindividuel biologisk variation: 5% skønnet
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 24% ved 30 U/l og 18% ved 80 U/l i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 12 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

Ved 4oC:

1 uge

Ved – 20oC:

2 måneder

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. 
Yderligere information 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk