Dette er tekstversionen af Oversigtskort Vejle Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Oversigtskort Vejle Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Oversigtskort Vejle Sygehus


 
Klik her for at se i fuld skærm
Kort over Vejle Sygehus.
 

Se oversigtskort parkering Vejle (pdf)

  
G1 Velkomstbygning / hovedindgang (fra Beriderbakken)

A1 Sengebygning (Stjernetårnet)
 

 

A2 Sengebygning (Stjernetårnet)
 

Etage 1
Hæmatologisk Sengeafsnit

Etage 2
Medicinsk Sengeafsnit

Etage 3
Øre, Næse & Hals Sengeafsnit
Øjenafdelingens Sengeafsnit
Sengeafsnit for børn

Etage 5
Urinvejskirurgiske senge

Etage 6
Organkirurgisk Sengeafsnit
Stomiambulatorium

Etage 7
Onkologisk Ambulatorium

Etage 8
Terapiafdelingen, træningssal

Etage 9
Terapiafdelingen (ergoterapi)

Etage 10
Terapiafdelingen (fysioterapi)

 

Etage 1
Blodprøvetagning og EKG

Etage 2
Medicinsk Sengeafsnit

Etage 3
Fælles Akut Visitationsafsnit (AVA)

Etage 4
Hjertesygdomme senge 

Etage 5
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Etage 6
Organkirurgisk Sengeafsnit
Plastikkirurgisk Sengeafsnit 

Etage 7
Onkologisk Sengeafsnit

Etage 8
Onkologisk Ambulatorium

Etage 10
Terapirafdelingen (fysioterapi) 

A2 Satellittårn
 

 

A3

Etage 01 - nederste kælder
Stråleterapi

Etage 0 - kælder
Onkologisk Ambulatorium
Stråleterapi

 

Etage 1
Medicinsk Ambulatorium, Endokrinologi

Etage 4
Medicinsk Ambulatorium, Lungepakken

A4 Skadestue mm.

 

A5 Ambulatorie- og behandlingsbygning (Månetårnet)
 

Etage 0
Skadestue og Lægevagt
Regionstandplejen

 

Etage 1 
Ortopædkirurgisk ambulatorium
Ortopædkirurgisk Dagkirurgi

Etage 2
Røntgenafdelingen

Etage 3
Sammedag Øjenkirurgi

Etage 4
Hjertesygdomme ambulatorium

A6 Ambulatorie- og behandlingsbygning (Månetårnet)
  

 

A7 Ambulatorie- og behandlingsbygning (Regnbuetårnet)
 

Etage 1 
Øjenambulatorium

Etage 2
KAG-scanning 

Etage 3
Øjenambulatorium

Etage 4
Hæmatologisk Ambulatorium

Etage 5
Medicinsk Ambulatorium, Lungeklinikken

 

Etage 1
Intensiv/intermediært Afsnit

Etage 3
Øre, Næse & Hals Ambulatorium
Høreklinik

Etage 4
Medicinsk Ambulatorium

A8 Ambulatorie- og behandlingsbygning
 

 

M1 

Etage 0 
Stråleterapi (indgang via Stjernetårnet)

 

Etage 2
Klinisk Genetik Ambulatorium

B1 Dagkirurgisk Center (Indgang B)
 

 

E5
 

Etage 1
Nuklearmedicinsk Afdeling

Etage 2
Nuklearmedicinsk Afdeling

Etage 3
Organ- og plastikkirurgisk dagafsnit
Endoskopisk afsnit
Urinvejskirurgisk dagafsnit

Etage 5
Mamma Ambulatorium
Mammografiafsnit
Organkirurgisk Ambulatorium
Plastikkirurgisk Ambulatorium
Urinvejskirurgisk Ambulatorium

 

Etage 1
Jordemoderkonsultationen
Patienthotel

Etage 3
Medicinsk ambulatorium, Søvn

 

I1
 

 

S1 "På Bjerget"

Kapel

 

Auditoriet
Enhed for Sundhedstjenesteforskning 
Fagbiblioteket

R1
 

 

 

Kræftpatienternes Hus

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk