Dette er tekstversionen af Telemedicin - diabetiske fodsår
Klik her for at komme til den grafiske version af Telemedicin - diabetiske fodsår

Forside - Læs op - Sitemap


Telemedicin - diabetiske fodsår


I 2011 afvikles et tværsektorielt projekt omkring implemetering af telemedicinske arbejdsgange i den ambulante behandling af nyhenviste diabetespatienter med fodsår. Projektet er en del af et projekt i Region Syddanmark og forventes afsluttet ved udgangen af 2011.

Deltagende afdelinger fra Sygehus Lillebælt:

Deltagende kommuner:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk