Dette er tekstversionen af Kommisorium for styregruppe
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommisorium for styregruppe

Forside - Læs op - Sitemap


Kommisorium for styregruppe


Kommissorium for den lokale styregruppe Sygehus Lillebælt i forbindelse med Projektet omkring implementering af telemedicin i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.
 

Deltagere

Projektansvarlig leder: Helle Adolfsen, chefsygeplejerske SLB
Dorthe Skjødt, oversygeplejerske – Ortopædkirurgisk afdeling KS
Mette Fjord Nielsen, oversygeplejerske – Ortopædkirurgisk afdeling VS
Anne Marie Kaa Hansen, oversygeplejerske - Karkirurgisk center KS
Jacob Brix Petersen, repr. fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen, SLB
Anna Husted Jakobsen, projektleder og sårsygeplejerske – Ortopædkirurgisk ambulatorium KS
Birgitte Munk Grunnet, Koordinator i Sundhed og forebyggelse - Haderslev kommune
Helle Brinch, chef for Senior Service Drift - Kolding kommune
Jonna Søegaard, chef for ældreområdet – Middelfart kommune
Anette Styrup Bang, chef for Senior Service Drift – Vejle kommune
Mona Nederby Larsen, sundheds- og ældrechef - Fredericia kommune
 

 Formål for styregruppen

Mødeaktivitet

Der afholdes møde 4 gange årligt – i februar, juni, september og november.

 

04.02.11/AHJ
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk