Dette er tekstversionen af EGF receptor 2 (HER2), P-
Klik her for at komme til den grafiske version af EGF receptor 2 (HER2), P-

Forside - Læs op - Sitemap


EGF receptor 2 (HER2), P-


HER2
 

NPU kode og navn
NPU29778
P-Receptor tyrosin-protein kinase erbB-2;massek.

Instruktion for rekvirent
Forbeholdes patienter som er HER-2 vævs positive med IHC/FISH. Kan kun bestilles af Onkologisk afdeling ved anvendelse af profilen HER2 markør.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum.
Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Prøven centrifugeres inden for 8 timer, afpipetteres, fryses og sendes på tøris
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:               

Ikke relevant

Postforsendelse:

Fryses og sendes på tøris, dog ikke op til weekend og helligdage

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Op til 7 dage

Referenceinterval
<15  μg/L

Indikation
Brystcancer, bruges til detektion af recidiv/metastaser efter primær operation og kontrol af herceptin og anden specifik behandling.

Vurdering
Serum HER-2: ca. 95% af de raske har værdier under 15 μg/L. Værdier under 15 μg/L betragtes som normale men udelukker ikke tilstedeværelset af recidiv/metastaser.
Værdier over 15 μg/Lhar vist en PPV på 47 % for recidiv/metastaser.
Værdier over 34 μg/L har vist en PPV på 100% for recidiv/metastaser i kirurgisk behandlede patienter.

Kliniske retningslinier
Er kun af værdi ved HER-2 vævspositiv brystkræft. Kan tages uanset tidspunkt på dagen. Fald i forhøjede serum HER-2 værdier er generelt observeret i patienter som responderer på behandling mens fortsat stigende værdier kan være tegn på dårlig prognose.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 14% (95% konfidensinterval). 
Intraindividuel biologisk variation: ± 12% (95% konfidensinterval).
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 8 timer
  Ved 4 °C: 5 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Centrifugering: Senest 8 timer efter prøvetagning
Afpipettering. Nej  
 
Mindste prøvemængde (serum): 200 µl
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning (Becton Dickinson, rød)
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk