Dette er tekstversionen af 2011 - Lotte Marker Christensen
Klik her for at komme til den grafiske version af 2011 - Lotte Marker Christensen

Forside - Læs op - Sitemap


2011 - Lotte Marker Christensen


HOPE-deltager 2011Årets deltager i HOPE-udvekslingsprogrammet er afdelingssygeplejerske for Card-IMA og hjertemedicinsk Ambulatorium i Fredericia Lotte Marker Christensen.
I år er emnet, ”Bedre sundhed – en fælles udfordring for hospitaler og primær sundhedspleje”.

Der er 6 deltagere, der sendes ud fra Danmark i år til 6 forskellige lande. Lotte Marker Christensens første prioritet var Holland, som hun var heldig at få. Hun skal opholde sig i byen Hoogeveen i det nordlige Holland fra den 22. maj og en måned frem. Forventningerne er store og går i retning af at komme hjem med inspiration, ny viden og lidt erfaring på en række områder.

 - Både i forhold til telemedicin, bedre kommunikation og mere effektive patientforløb er de langt fremme i Holland og jeg ser meget frem til at se, hvordan de håndterer den medicinsk kardiologiske patient på tværs af de to sektorer, siger Lotte Marker Christensen.

 Hendes store interesse er den medicinsk kritisk syge patient, medicinsk intermediær og det hjertemedicinske område. Patient forløbet har været meget i fokus på hendes afsnit, hvor de har reduceret indlæggelsestiden og øget de faglige kompetencer for at håndtere denne udfordring. Ligesom de har  gearet deres ambulatorium til at modsvare dette behov.
-  Der er udfordringer med de korte indlæggelser, som handler om målrettet pleje og behandling allerede ved indlæggelsen. Vi oplever, at mange patienter kommer hurtigt ind og hurtigt ud – et krav fra borgerne om hurtig udredning og diagnostik, da de ikke har tid og tålmodighed til at ligge på sygehuset. Det stiller større krav til os, de praktiserende læger og primær plejen om forbedret kommunikation, samarbejde, at holde styr på behandling, medicin og opfølgning, siger Lotte Marker Christensen.

Det hollandske hospital som Lotte Marker Christensen skal opholde sig på, står foran en sammenlægning og på det felt, forventer de at få noget inspiration og erfaring fra den danske afdelingssygeplejerske. Hun har været med til to sammenlægninger og står foran den tredje, så hun mener, at have nogle input til hollænderne om kulturforandringsprocesser.

Hele HOPE-projektet 2011 afsluttes med et seminar med fremlæggelse i Finland d. 20. – 21. juni.

Spørgsmål?

Du er velkommen til at skrive med spørgsmål eller kommentarer på:

Lotte.marker.christensen@slb.regionsyddanmark.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk