Dette er tekstversionen af Klar tale med patienterne
Klik her for at komme til den grafiske version af Klar tale med patienterne

Forside - Læs op - Sitemap


Klar tale med patienterne


Kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og patienter har afgørende indflydelse på patienternes tilfredshed med både behandling og indlæggelsesforløb.

Direktionen og Kvalitetsrådet på Sygehus Lillebælt har i foråret 2011 igangsat projektet ”Klar tale med patienterne”, der skal bidrage til en mere patientcentreret kommunikation. Projektet indebærer, at alle medarbejdere på de kliniske afdelinger og personale med korterevarende patientkontakt deltager i et målrettet kommunikationskursus udviklet af Lægeforeningen. Til at varetage undervisningen uddannes der lokale undervisere på de enkelte afdelinger. Enhed for Sundhedstjenesteforskning er tovholder på projektet og evaluerer ligeledes indsatsen.

Har du spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte Forskningsleder Jette Ammentorp, Enhed for Sundhedstjenesteforskning. 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk