Dette er tekstversionen af Prøvetagningsprioriteter og svartider
Klik her for at komme til den grafiske version af Prøvetagningsprioriteter og svartider

Forside - Læs op - Sitemap


Prøvetagningsprioriteter og svartider


Ved elektronisk oprettelse af rekvisitioner angives, hvilken prøvetagningsprioritet de enkelte analyser skal udføres med. Prioriteterne Livsvigtig (L), Fremskyndet (F) og Rutine (R) har følgende betydning.

Haste:   Svar hurtigst muligt og inden 1 time 
Fremskyndet: Svar inden 4 timer
Normal:   Svar inden 24 timer


Kvalitetsmål
95 % af alle svar skal være afgivet inden henholdsvis 1, 4 og 24 timer (fra prøvetagning til svar foreligger) for haste, fremskyndet og normal.

Målopfyldelse opgøres kontinuert og kan ses på intranettet i SydLis.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk