Dette er tekstversionen af Leucocytantistoffer (HLA-specifikke antistoffer), B-
Klik her for at komme til den grafiske version af Leucocytantistoffer (HLA-specifikke antistoffer), B-

Forside - Læs op - Sitemap


Leucocytantistoffer (HLA-specifikke antistoffer), B-


Kortnavn
Antistof mod HLA-antigener 
 

NPU kode 
NPU21366
 

Instruktion for rekvirent
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

Analysen udføres af KIA, Odense Universistetshospital
 

Prøvetagningsrør
Rør med uden tilsætning Yderligere information
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør 

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør 

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør 

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21o

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag 

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres hver uge af KIA, Odense Universitetshospital. Akut undersøgelse kan udføres efter aftale.

    

Referenceinterval
Negativ

    

Indikation
Transfusionsreaktioner, patienter refraktære for trombocyttransfusioner

    

Vurdering
Se nedenstående link til brugerhåndbog KIA, Odense Universitetshospital

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

    

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling 
Analysen udføres af KIA, Odense Universitetshospital.

Se link til brugerhåndbog KIA OUH:
http://kia-ouh-brugerhaandbog.rsyd.dk/kia/brugerhaandbog/HealthCareAnalysis/9c892530-ab0c-413b-882f-c95985e1089a.htm
 

Internt for laboratorier  

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Ved – 20oC:

1 md.

    

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer                  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk