Dette er tekstversionen af Bilirubin konjugeret og ukonjugeret, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Bilirubin konjugeret og ukonjugeret, P

Forside - Læs op - Sitemap


Bilirubin konjugeret og ukonjugeret, P


NPU kode og navn til bestilling
NPU10022 Bilirubintype gruppe

NPU kode og navn til modtagelse af svar
NPU17194 P—Bilirubin(konjugeret); stofk.
NPU01366 P—Bilirubin(ukonjugeret); stofk.
 

Instruktion for rekvirent
Bilirubin nedbrydes af lys hvorfor prøven skal beskyttes mod lys.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Indgår ikke i henteordningen

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør beskyttet mod lys.

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

Indgår ikke i henteordningen

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt. 

Referenceinterval

Dage Konjugeret             Dage Ukonjugeret
0-1 d <5 μmol/L   0-1 d <65 μmol/L
1-2 d <6 μmol/L   1-2 d <125 μmol/L
2-6 d <9 μmol/L   2-3 d <170 μmol/L
6-7 d <10 μmol/L   3-6 d <190 μmol/L
7-30 d <9 μmol/L   6-7 d <180 μmol/L
>30 d - <5 μmol/L   7-30 d <140 μmol/L
      >30 d <15 μmol/L

Indikation

Vurdering

Konjugeret bilirubin udgør hos raske voksne < =20 % af total bilirubinerne, hos nyfødte <= 5 %.  Normalt findes konjugeret bilirubin kun i lave koncentrationer i plasma, men stiger ved tilstande, hvor det lækker fra levercellerne: ved henfald af leverceller (hepatitis og cirrose), ved galdevejsatresi, ved nedsat udskillelse til galden (Dubin-Johnsons og Rotors syndrom) samt ved såvel intrahepatisk kolestase (f. eks. medicin udløst) og ekstrahepatisk kolestase (f. eks. galdevejssten, cancer). Konjugeret bilirubin er vandopløseligt og udskilles i urinen.

Forhøjet ukonjugeret bilirubin med normal konjugeret bilirubin ses ved øget bilirubin produktion som f eks hæmolytisk anæmi, polycytemi, pernicios anæmi, absorption efter en indre blødning. Forhøjet ukonjugeret bilirubin ses også ved defekt konjugeringskapacitet i leveren ved f. eks. Gilbert-Meulengrachts eller Crigler- Najjars syndrom. Ukonjugeret bilirubin er næsten uopløselig i vand og bindes stærkt til albumin, og udskilles derfor ikke i urinen. Vedrørende neonatal kolestase/Konjungeret neonatal hyperbilirubinæmi - se nedestående kliniske retningslinje.
”Neonatal kolestase/Konjungeret neonatal hyperbilirubinæmi” Dansk Pædiatrisk Selskab.

Kliniske retningslinier
Ikteriske børn over 2 leveuger skal have målt fraktioneret bilirubin. Konjungeret bilirubin over 17 μmol/L bør udredes uafhængigt af total bilirubin værdi og bør føre til kontakt til vagthavende læge på børneafdelingen.

 Variation på analyseresultat
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 74% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 100% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling 
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier:
Centrifugering:                 Inden 4 timer
Afpipettering:                   Inden 8 timer
Prøven beskyttes mod lys.


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk