Dette er tekstversionen af Kreatinin-clearance,Nyre
Klik her for at komme til den grafiske version af Kreatinin-clearance,Nyre

Forside - Læs op - Sitemap


Kreatinin-clearance,Nyre


NPU kode og navn
NPU 14048
Nyre—Creatininium-clearance;vol.hast.

Instruktion for rekvirent
Til at beregne Kreatinin-clearance;Nyre kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval, samt Kreatinin,P bestemt inden for +/-48 timer fra opsamlingsperiodens start.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma (yderligere information) og

Plastdunk til urinopsamling

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Hele portionen eller 5 ml af den velblandede urin i rør med gult låg med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

Hele portionen eller 5 ml af den velblandede urin i rør med gult låg med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

Husk også prøve til Kreatinin;P. Hele portionen eller 5 ml af den velblandede urin i rør med gult låg med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval

0 - 7 d 6 - 24 ml/min
7 d - 6 år 18 - 60 ml/min
6 - 11 år 36 - 132 ml/min
11 - 17 år 48 - 180 ml/min
17 år - 70 - 150 ml/min


Indikation
Bedømmelse af nyrefunktion

Vurdering
Diabetes mellitus påvirker meget tidligt i sygdomsforløbet den glomerulære filtration, visende sig som forhøjet filtration.

Nedsatte værdier ses ved glomerulusbeskadigelser.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyaseresultater (Kreatinin;P og Kreatinin;U): ± 8% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk varation: ± 28% (95% konfidensinterval)

Under forudsætning af at døgnurin er opsamlet korrekt og volumen er målt korrekt, kan det ud fra biologisk og analytisk variation beregnes, at resultat skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Ydligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier
Se tilsvarende afsnit under hhv. Kreatinin, P- og Kreatinin, dU-.  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk