Dette er tekstversionen af Karbamid, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Karbamid, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Karbamid, P-


Urea

NPU kode og navn
NPU01459
P—Carbamid, stofk. 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prø


Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21oC
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

Kvinder

 

0d - 1 år 

0,7 - 5,0 mmol/L
1 - 18 år 1,4 - 5,7 mmol/L
18 - 50 år 2,6 - 6,4 mmol/L
50 år - 3,1 - 7,9 mmol/L
   
Mænd  
0d - 1 år 0,7 - 5,0 mmol/L
1 - 13 år 1,1 - 6,4 mmol/L
13 - 18 år 1,8 - 7,1 mmol/L
18 - 50 år 3,2 - 8,1 mmol/L
50 år - 3,5 - 8,1 mmol/L


Indikation
Vurdering af ændringer i protein- og aminosyreomsætningen (her er kreatinin oftest uændret). Desuden vurdering af vandbalance og graden af toksæmi ved udtalt nyreinsufficiens.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved højt proteinindtag, øget proteinnedbrydning i tarmen (blødning eller ileus) og ved øget proteinnedbrydning i kroppen (fx febertilstande og langvarig immobilisation). Forhøjede værdier ses desuden ved nedsat nyrefunktion og lav diurese. Karbamid er velegnet til vurdering af toksæmigraden ved udtalt nyreinsufficiens.

Lave værdier ses ved lavt proteinindtag, ved høj diurese og ved overgang fra en katabolisk til en anabolisk fase (f.eks. efter langvarigt sengeleje). Lave værdier ses desuden ved akut leversvigt.

Der ses normalt variationer i niveauet af karbamid i plasma pga. varierende proteinindhold i kosten.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10% (95% konfidensinterval)


Intraindividuel biologisk variation: ± 24% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 35% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

 

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 år

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk