Dette er tekstversionen af Carbamazepin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Carbamazepin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Carbamazepin, P


Tegretol ®, Trimonil ®, Timonil ®, Tegretal ®

NPU kode og navn
NPU01457
P—Carbamazepin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge. Medicinerings- og prøvetagningstidspunktet skal holdes konstant. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
20 - 50 µmol/L

Indikation
Terapistyring

Vurdering
P-Carbamazepin > 60 µmol/L kan være toksisk. Ved P-Carbamazepin > 100 µmol/L er der ofte udtalte cerebrale symptomer og livstruende koncentrationer i reglen ved P-Carbamazepin > 250 µmol/L.

T½ er hos voksne 30-40 timer og falder ved forsat dosering til 10-20 timer (autoreduktion).

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, jfr. www.interaktionsdatabasen.dk

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 13% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 28% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej                                                                                                       
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker indenfor 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

 

Ved 4oC:

7 døgn

 

Ved – 20oC:

4 uger

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør:

Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

 

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk