Dette er tekstversionen af Phenobarbital, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Phenobarbital, P

Forside - Læs op - Sitemap


Phenobarbital, P


Fenemal

NPU kode og navn
NPU03062
P—Phenobarbital;stofk.

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 3 uger. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
40 - 170 µmol/L

Indikation
Terapistyring

Vurdering
T½ er 3-5 døgn

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet jfr. Interaktionsdatabasen. Primidon omdannes i organismen til bl.a. phenobarbital, som kvantiteres. Uomdannet Primidon kvantiteres ikke.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 13% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 10% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 22% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering: Rør med gel:

Nej                                                    

  Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed: Ved stuetemperatur

7 døgn

  Ved 4oC

7 døgn

  Ved -20oC

1 år

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk