Dette er tekstversionen af Blodtypebestemmelse, barnefader
Klik her for at komme til den grafiske version af Blodtypebestemmelse, barnefader

Forside - Læs op - Sitemap


Blodtypebestemmelse, barnefader


NPU kode og navn
NPU26678
Ercs(B)- Erythrocyt-antigen;taxon

 

Instruktion for rekvirent
Der bestilles Blodtype(ABO; Rh D);Erc(B) Blodprøven skal være mærket med fuldt for- og efternavn samt fuldt CPR-nr.
Maters navn og CPR-nummer påføres rekvisitionen.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

 Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage
Svar sendes til praktiserende læge og til fødestedets svangre ambulatorium

Referenceinterval
Ikke relevant

Indikation
Undersøgelse af fænotypen hos barnefader, såfremt der hos den gravide er irregulært erythrocytantistof, der kan give anledning til erythroblastosis foetalis.

Vurdering
Fænotypen angives som: homo/heterozygot m.h.t. det erythrocyt‑ antigen, som mater har (erythrocyt)antistof rettet imod

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresulatater
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 1 døgn

 Ved 4oC:

 5 døgn

Centrifugering:

 Nej

Afpipettering:

 Nej

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk