Dette er tekstversionen af Blodtype, Erc (B)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Blodtype, Erc (B)-

Forside - Læs op - Sitemap


Blodtype, Erc (B)-


Kortnavn
Blodtype (ABO;RhD);Erc (B)-

NPU kode:
NPU26678 (for blodtype)

Instruktion for rekvirent:
Blodtypebestemmelse udføres forud for:
-  blodtransfusion
- udlandsrejse
- navneskift i hht. ovenstående

Prøvetagningsrør mærkes med navn og cpr. nr.

 

Prøvetagningsrør:

Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:        

 Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:        

 Bringes til laboratoriet

 

Svartid:

Udføres dagligt

Blodtypesvar findes i Blod-web og udsendes desuden til praktiserende læge.

 

Referenceinterval:

Ikke relevant

 

Indikation:

Se instruktion for rekvirent

 

Vurdering:

Patientens ABO‑ og Rh(D)‑type bestemmes. Plasma screenes for indhold af irregulære erytrocytantistoffer mod almindeligt forekommende blodtypeantigener.

Ved positiv antistofscreentest udføres udvidet erytrocytantistof-undersøgelse med henblik på identifikation af antistoffet/antistofferne.

 

Kliniske retningslinier:

Ingen yderligere retningslinier

 

Impræcision:

Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling:

KIA

 

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:         

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Centrifugering:          

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Alternative prøvetagningsrør:

Ingen alternativer

Senest fagligt revideret: 30-03-2012
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk