Dette er tekstversionen af Cobolt, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Cobolt, P

Forside - Læs op - Sitemap


Cobolt, P


Co

NPU kode og navn
NPU04904
P-Cobolt, stofk.

Instruktion for rekvirent
Analysen er beregnet til kontrol af patienter med metal-mod-metal hofte proteser. 

Prøvetagningsrør
Spormetalglas (Becton Dickinson, mørkeblå)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør, glasset skal være fyldt

Postforsendelse:

Serum, minimum 2 ml afpipetteret i spormetalglas (Becton Dickinson, mørkeblå)

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør, glasset skal være fyldt

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21°C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag i alm. kuvert (køl ikke nødvendigt)

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Op til 2 uger

Referenceinterval 
Beslutningsgrænse 119 nmol/L

Indikation
Kontrol af coboltniveau i forbindelse med tidligere isat metal-mod-metal hofte

Biologisk variation    

Vurdering
Ikke-eksponerede personer udviser generelt et chrom- og coboltniveau < 10 nmol/l.

Hos patienter med velfungerende hofteproteser har man i studier (Ref. 1 og 2) fundet chrom og coboltniveauer i fuldblod som beskrevet i tabellen: 

 

MOP (n=33)

COC (n=25)

Unilateral MOM (n=88)

Bilateral MOM (n=18)

Alder i år (range)

64 (55-67)

59 (54-60)

56 (51-61)

56 (51-61)

Mdr efter operation

25 (18-20)

25 (20-33)

46 (37-52)

29 (24-34)

Cobolt (nmol/l)

7,5 (5,4-12,7)

2,0 (1,7-4,2)

29 (21,9-39,5)

41,5 (26,5-73)

Chrom (nmol/l)

12,5 (4,0-21,1)

6,1 (4,6-8,7)

44,8 (34,4-56)

45,2 (32,7-64,6)

MOP (Metal-on Plastic), COC (Ceramic-on-Ceramic), MOM (Metal-on-Metal)

Omregningsfaktor
nmol/L x 0,059 = ppb
ppb x 16,9 = nmol/L

Det engelske ”Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency” har i Ref. 3 fastlagt alarmgrænser (“action concentrations”) for uacceptabelt høje niveauer på 7 ppb (µg/l) for Chrom og Cobolt målt i fuldblod. Dette svarer til 135 nmol/l for Chrom og 119 nmol/l for Cobolt målt i fuldblod.
 

Et estimat for omregning mellem serum og fuldblodsværdier, baseret på ref. 4 er: Cobolt fuldblodskoncentration = 5,8 + 0,88 x Co koncentration i serum.
 

Et estimat for beslutningsgrænsen i serum er med denne omregning 129 nmol/L.

Ref. 1: Hart AJ, Hester T, sinclair K, et al. The association between metal ions from hip resurfacing and reduced T-cell counts. J Bone Joint Surg Br 2006;88:449-54.
 

Ref. 2: Hart AJ, Skinner JA, Winship P, et al. Circulating levels of cobalt and chromium from metal-on-metal hip replacement are associated with CD8+ T-cell lymphopenia. J Bone Joint Surg Br 2009;91-B:835-42.
 

Ref. 3: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Medical Device Alert. All metal-on-metal (MoM) hip replacements (MDA/2010/033). London: MHRA, 2010.

Ref. 4: Smolders MH, Bisseling P, Hol, A et al. Metal ion interpretation in resurfacing versus conventional hip arthroplasty and in whole blood versus serum. How should we interpret metal ion data? Hip.Int.2011;21(05):587-595.
 

Kliniske retningslinier
Se "Udredning af patienter med MoM"

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: Skønnet ± 20% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

Ved 4oC:

2 uger

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning i 10 minutter

Afpipettering:

Rør med gel:

Kan ikke anvendes

Rør uden gel:

Ja, senest 12 timer efter prøvetagning


Mindste prøvemængde (plasma): 500 µl


Alternative prøvetagningsrør
Ingen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk