Dette er tekstversionen af Erythrocyt(ikke ABO)-antistof, gravid,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Erythrocyt(ikke ABO)-antistof, gravid,P

Forside - Læs op - Sitemap


Erythrocyt(ikke ABO)-antistof, gravid,P


Irregulær blodtype-Ab, gravid, P

Erytrocyt antistof-screentest, P-, Gravid
 

NPU kode og navn
NPU26690
P- Erythrocyt(ikke ABO)-antistof;arb.k.

 

Instruktion for rekvirent
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og cpr. nr.
 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

 Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

 Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt
Screentest-svar findes i InterInfo.

 

Referenceinterval
0 arb.enh.
 

Indikation
Undersøgelse for irregulære erytrocytantistoffer ved 25 gest. uge, hvis mater er Rhd neg.
Undersøgelse for irregulære erytrocytantistoffer, hvis der tidlgere har været mistanke om irregullære blodtypeantistof
Udtages samtidig med prøve til RhDføtal analyse.

 

Vurdering
Patientens plasma screenes for tilstedeværelse af irregulære erytrocytantistoffer mod almindeligt forekommende blodtypeantigener. Ved positiv antistofscreentest udføres udvidet erytrocytantistof-undersøgelse med henblik på identifikation af antistoffet.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Ved -20oC

3 mdr.

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Ja

 


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk