Dette er tekstversionen af Epstein-Barr virus (EBV) DNA, kvant., P_
Klik her for at komme til den grafiske version af Epstein-Barr virus (EBV) DNA, kvant., P_

Forside - Læs op - Sitemap


Epstein-Barr virus (EBV) DNA, kvant., P_


Kortnavn:
P-EBV DNA

Koder: 
MDS 

 Indikation:

1: Mistanke om EBV-lymfom-sygdom.

2: Vurdering af behov for antiviral behandling ved immunsupprimerede og organtransplanterede patienter

3: Bestemmelse af virus-load kinetik til brug ved vurdering af behandlingsrespons og prognose

 Ved mistanke om infektiøs mononukleose anbefales serologisk undersøgelse

 Prøvetagningsrør:

     Rør med EDTA til fuldblod (yderligere oplysninger)

Indsendelsesmateriale:      

Henteordning:

EDTA-glas, centrifugeret og afpipetteret indenfor 6 timer

Postforsendelse:

EDTA-glas, centrifugeret og afpipetteret indenfor 6 timer

Taget på afdelingen:

EDTA-glas, bringes til laboratoriet indenfor 6 timer, hvor det centrifugeres og afpipetteres i Polypropylenglas inden forsendelse.

 

Holdbarhed:

Henteordning:

6 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet indenfor 6 timer

 Svartid:

     Analysen foretages 1-2 gange ugentligt

 

Svarafgivelse og Tolkning:

Jævnfør package insert af det anvendte analyse kit og WHO´s anbefalinger, er analysens enhed ændret fra kopier/ml til IU/ml.

Der forventes ikke et niveauskift i målingerne, da 1 IU/mL svarer til 1 kopi/mL

  1. Epstein-Barr DNA: Ikke påvist (ved negative prøver)
  2. Epstein-Barr DNA: < 2000 IU/ml (1-1999 IU/ml)
  3. Epstein-Barr DNA: "antal" IU/ml (her indtastes det aktuelle antal afrundet til nærmeste tusinde, f.eks 3567 bliver til 4000)
  4. Epstein-Barr DNA:  > 2000000 IU/ml Analysen er baseret på detektion af virusmængden i plasma, hvilket afgives som et kopiantal.

Analysen er baseret på detektion af virusmængden i plasma, hvilket afgives som et kopiantal.

Kopiantallet er et udtryk for aktiviteten af en EBV-infektion, men ikke nødvendigvis for EBV-sygdom.

Det anbefales at benytte ændringerne i virusmængden(virus-load-kinetik) frem for et enkelt kopiantal til at bestemme sygdomsaktiviteten, behandlings- og prognosevurdering.

Der findes ingen internationale eller nationale standarder for EBV-genom-kvantificering. Da der generelt er stor inter- og intraindividuel variation på EBV PCR-analyser kan kopiantallet ikke direkte sammenlignes mellem de forskellige laboratorier.

Det anbefales derfor at benytte samme laboratorium til analysering af prøver, der skal sammenlignes.

Der er på det anvendte assay en variation af den fundne mængde virus, der afhænger af mængdens størrelse - se nedenstående kurve.

Analyseværdier på henholdsvis blod og plasma kan ikke sammenlignes.

Klik her for at se i fuld skærm
EBV graf

 

Grænser:

< 2000 IU/ml: Analysebaggrundsstøj kan ikke udelukkes, og sandsynligheden for EBV-aktivitet er lille.

> 2.000.000 IU/ml

Ansvarshavende afdeling:
KMA

 Internt for laboratorier:

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn (afpipetteret)

Ved 4oC:

3 døgn (afpipetteret)

Ved – 20oC:

Min 6 uger (afpipetteret)

Ved – 70oC:

Op til et år

Centrifugering:

Senest 6 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør uden gel:

Ja, indenfor 6 timer

 

 

 

Referencer:

1: NIBSC: The National Institute for Biological Standards and Control; EBV-Standards

2: Rowe D.T. et al.: Epstein-Barr virus load monitoring: its role in the prevention and management of post-transplant lymphoproliferative disease. Transpl Infect Dis 2001:3:79-87

3: Evaluation of Use of Epstein-Barr Viral Load in Patients after Allogeneic Stem Cell Transplantation To Diagnose and Monitor Posttransplant Lymphoproliferative Disease. J Clin Micro feb.2002, p.351-358
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk