Dette er tekstversionen af Patientstøtteordning og Vågetjeneste
Klik her for at komme til den grafiske version af Patientstøtteordning og Vågetjeneste

Forside - Læs op - Sitemap


Patientstøtteordning og Vågetjeneste


Patientstøtteordningen

Patientstøtterne er frivillige fra Røde Kors, som tilbyder indlagte patienter samvær i form af et spil kort, højtlæsning, en gåtur, en hyggesludder over en kop kaffe eller lignende.

Patientstøtteordningen henvender sig til alle patienter. Særligt kan det være rart med besøg for patienter, der ikke umiddelbart har et venne- eller familienetværk, eller patienter med familie, der bor langt væk.

Patientstøtterne overtager aldrig sygeplejerskernes arbejde, men ordningen er tilrettelagt sammen med afdelingens personale. Støtterne besøger afdelingen flere gange om ugen, og du er meget velkommen til at opsøge dem. Du kan genkende patientstøtterne på deres røde skjorter, som adskiller dem fra personalet.

Der er patientstøtter på Kolding Sygehus og Vejle Sygehus. Du kan høre mere om ordningen på din afdeling.

Vågetjenesten

Vågetjenesten består af en række frivillige fra Røde Kors, som efter ønske sidder hos døende patienter. De frivillige har tid og overskud til at lytte, snakke, holde i hånd og være nærværende - med andre ord give den døende omsorg og tryghed i de sidste timer.

Frivillige i Vågetjenesten erstatter ikke plejepersonalets arbejde. 

Vågetjenesten findes på Vejle Sygehus (indtil videre på Onkologisk, Medicinsk og Hæmatologisk Afdeling) og Kolding Sygehus (Geriatrisk og Infektionsmedicinsk Afdeling), og ordningen udvides løbende til flere afdelinger. Du kan høre mere om Vågetjenesten hos personalet på afdelingen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk