Dette er tekstversionen af Fysio- og Ergoterapi
Klik her for at komme til den grafiske version af Fysio- og Ergoterapi

Forside - Læs op - Sitemap


Fysio- og Ergoterapi


Ergoterapeuter og fysioterapeuter i Fysio- og Ergoterapi undersøger, behandler og genoptræner patienter i forbindelse med deres indlæggelse eller ambulante besøg på Vejle Sygehus, samt udlåner de behandlingsredskaber og hjælpemidler, der vurderes nødvendige som led i patientbehandlingen.

Formålet med ergoterapi og fysioterapi er, at patienterne bevarer og genoptræner deres evne til så selvstændigt som muligt, at varetage almindelige daglige færdigheder og forebygger komplikationer i forbindlese med indlæggelsen

Fysio- og Ergoterapi bidrager til at overlevere relevant information på tværs af sektore i forbindelse med udskrivelse og har en nøglefunktion ved udarbejdelse af genoptræningsplaner.

I Fysio- og Ergoterapi er der ansat 45 medarbejdere, som indgår i et tæt samarbejde og teamfunktion med de kliniske specialer på sygehuset.

Fysio- og Ergoterapi ledes af en Chefterapeut, der refererer til direktionen på Sygehus Lillebælt. I afdelingen er der ansat to afdelingsterapeuter, der hver har ledelsesansvaret for grupper af ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder i selvfungerende grupper.

Beliggenhed
Du finder Fysio- og Ergoterapi ved at følge den gule stribe i gulvet, fra hovedindgangen til elevatortårnet Stjernetårnet. Fysio- og Ergoterapi er beliggende på 9. og 10 etage i  hovedbygningen A1/A2 se oversigtskort over Vejle Sygehus.

På 10. sal ligger sekretariatet og her foregår primært fysioterapeutisk behandling.

På 9. sal foregår primært ergoterapeutisk behandling.

 

Afdelingsledelse

 

Chefterapeut

 

 

Chefterapeut Kirsten Jones
 
Kirsten.Jones@rsyd.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk