Dette er tekstversionen af Programstyregruppen
Klik her for at komme til den grafiske version af Programstyregruppen

Forside - Læs op - Sitemap


Programstyregruppen


Programstyregruppens sammensætning:

Administrende sygehusdirektør Dorthe Crüger er formand for programstyregruppen.

Programstyregruppen består herudover af direktionen, samt:

Ledende overlæge, medicinsk afdeling, Vejle Sygehus
Oversygeplejerske, medicinsk afdeling, Vejle Sygehus
Ledende overlæge, organ- og plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus
Oversygeplejerske, organ- og plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus
Ledende overlæge, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
Oversygeplejerske, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
1. overlæge, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
1. reservelæger onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
Ledende overlæge, Urologisk afdeling
Oversygeplejerske, Urologisk afdeling
Ledende overlæge, røntgenafdelingen, Vejle-Give-Middelfart
3 repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse
1 repræsentant fra Patient- og Pårørenderådet, Vejle Sygehus

 

Mødekadance:
Programstyregruppen mødes i udgangspunktet 4 gange årligt. Møderne afholdes på Vejle Sygehus.

Programmet ledes af en programchef, der som formand for programstyregruppen refererer til Direktionen.

Programchefen kan sammen med styregruppen vælge at nedsætte specifikke projektgrupper. Hvert projekt har en navngivet projektejer og en tilknyttet projektgruppe, der
er ansvarlig for selve projektets gennemførelse.

Direktionen udpeger programchefen samt sygehusets medlemmer af programstyregruppen. Kræftens Bekæmpelse har tre pladser i programstyregruppen, og disse udpeges af Kræftens Bekæmpelse. Programchefen og styregruppen har tilknyttet en sekretariatsfunktion, som betjenes fra sygehusets direktionssekretariat.

kommissorium for programstyregruppen

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk