Dette er tekstversionen af Overordnet tids- og aktivitetsplan
Klik her for at komme til den grafiske version af Overordnet tids- og aktivitetsplan

Forside - Læs op - Sitemap


Overordnet tids- og aktivitetsplan


Den femårs tidsplan vedtages ud fra Direktionens årlige prioriteringer på baggrund af indstillingen fra Programstyregruppen.

Udover de listede projekter vil der være andre forsknings- og udviklingsprojekter og initiativer, som igangsættes og fortsættes i regi af de enkelte afdelinger og forskningsgrupper på Vejle Sygehus, og som har en understøttende virkning på programmet.

Listen kan derfor ikke betragtes som fuldstændig, men vil omfatte de projekter og initiativer, som programchefen har det overordnede ansvar for.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk