Dette er tekstversionen af Acetoacetat (semikvant), U
Klik her for at komme til den grafiske version af Acetoacetat (semikvant), U

Forside - Læs op - Sitemap


Acetoacetat (semikvant), U


Methylketon, ketonstoffer 

NPU kode og navn
NPU10504
U-Acetoacetat, arb.k.

Instruktion for rekvirent
Kan udføres på samme prøve som øvrige U‑teststrimmel‑analyser.

Prøvetagningsrør
Hvid/spidsglas

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Hvid/spidsglas


Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt
 

Referenceinterval
0 arb.enh
 

Indikation
Mistanke om diabetes ketoacidose
Behandlingskontrol af diabetes mellitus

 

Vurdering
Positiv reaktion ved diabetes mellitus, faste, anorexia, febersygdomme og opkastninger. Thyreotoxikose og salicylatforgiftning. Testen reagerer på aceteddikesyre, men ikke acetone i urinen. Derfor kan svag reaktion forekomme hos stærkt ketoacidotiske patienter.
Falsk positive reaktioner kan ses ved stærkt farvede urinprøver samt ved behandling med Levodopa, Mesna og Captopril.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:    

2 timer

Ved 4oC:

Ikke relevant

Ved – 20oC:

Ikke relevant

Centrifugering:      Nej
Afpipettering: Nej


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk