Dette er tekstversionen af Clostridium difficile toxin DNA/RNA, Fæces
Klik her for at komme til den grafiske version af Clostridium difficile toxin DNA/RNA, Fæces

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Clostridium difficile toxin DNA/RNA, Fæces


Indikation:

Svær eller længerevarende diarresygdom, især under indlæggelse på hospital eller efter antibiotikabehandling.

Prøvemateriale og prøvetagning:
5-10 ml fæces. Opbevares på køl (4oC) indtil forsendelse. Det skal tilstræbes, at prøven er modtaget på KMA indenfor 24 timer efter prøvetagning.

Analysen udføres rutinemæssigt på fæces fra indlagte patienter, og kan udføres på samme fæcesprøve som tarmpatogene bakterier.

Indsendelse:

Prøvetagningsrør:
Specielt fæcesrør, rekvireres på SSI.

Svartid:

2-3 hverdage

Rekvirering:

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq (praktiserende læge). Sygehuse(ne) og andre rekvirerer via KMA prøvetagnings rekvisition.

Svar-muligheder:

1.      Clostridium difficile DNA: toxiner ikke påvist.

2.      Clostridium difficile DNA: toxin A/B påvist, binær toxin ikke påvist

3.      Clostridium difficile DNA: toxin A/B samt binær toxin påvist

 

Kvalitetssikring:

Denne PCR-baserede analysemetode er afprøvet overfor traditionel toxin påvisning og dyrkning af Clostridium difficile, og den har vist sig at være mindst lige så følsom.

Løbende kvalitetssikring af analysen sker gennem deltagelse i eksterne afprøvninger.

Opbevaring:

Ingen særlige foranstaltninger. Skal sendes samme dag.

Bemærkning:

Ansvarshavende afdeling:
KMA

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk