Dette er tekstversionen af Androgenstatus
Klik her for at komme til den grafiske version af Androgenstatus

Forside - Læs op - Sitemap


Androgenstatus


Består af analyserne: 

Analyse

Kortnavn

NPU kode

Synonym

P–Testosteron

Testosteron;P

NPU03543

 

P–Androstendion

Androstendion;P

NPU01253

 

P–17-hydroxyprogesteron

17-hydroxyprogesteron;P

NPU02460

 

P–Seksualhormonbindende globulin

Sexualhormonbindende globulin;P

NPU03419

SHBG

P–Dehydroepiandrosteronsulfat

Dehydroepiandrosteronsulf.[DHEAS];P

NPU04121

DHEAS

P-Testosteron(frit)

Testosteron frit;P

NPU03549

 

 

Instruktion for rekvirent, prøvetagningsrør, indsendelsesmateriale, holdbarhed, svartid, referenceinterval:
Androgen status kan kun bestilles af sygehusafdelinger samt speciallæger i gynækologi, pædiatri og endokrinologi. Ved bestillinger udført af andre udføres alene Testosteron samt SHBG.
I særlige tilfælde kontakt overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling.

 

Analysen bør tages om morgenen pga. udtalt døgnvariation med højeste værdier morgen.

Se i øvrigt de enkelte analyser.

 

Indikation og vurdering:
 

Androstendion
Indikation:
Mistanke om forhøjet androgenniveau hos kvinder.

Vurdering:
Forhøjet niveau kan skyldes forhøjet produktion i ovarier såvel som binyrer og kan give virilisering. Højt niveau kan medføre øget perifer omdannelse til estron, der kan give forhøjet estrogenniveau, specielt hos postmenopausale.

Dexamethason-suppressionstest supprimerer androstendion-niveau ved binyrebarkhyperplasi men ikke ved polycystisk ovariesyndrom.

 

Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS)
Indikation:
Virilisering og hirsutisme hos kvinder.

Vurdering:
DHEAS produceres i binyrerne og vil derfor typisk ikke være forhøjet ved ovariebetinget androgenisering. Ved androgen-producerende binyrebarktumorer ses DHEAS stærkt forhøjet.

 

17-Alfa-Hydroxyprogesteron
Indikation:
Ved mistanke om kongenit binyrebarkhyperplasi (medfødt adrenogenitalt syndrom.)

Vurdering:
Forhøjet niveau ses ved kongenit binyrebarkhyperplasi pga. 21-hydroxylasemangel eller 11-hydroxylasemangel, normalisering ved dexamethasontest. Binyrebarkkarcinom kan ligeledes give forhøjet niveau, der ikke normaliseres ved dexamethasontest.

 

Seksualhormonbindende hormon (SHBG)
Indikation:
Udredning af gynækomasti hos mænd. Præmatur pubertet hos drenge. Virilisering og infertilitet hos kvinder.

Vurdering:
SHBG binder kønshormonerne testosteron og estradiol i plasma, niveauet stiger ved østrogenpåvirkning. SHBG-bundet hormon er biologisk inaktivt.
Forhøjede værdier af SHBG kan ses hos ældre mænd, ved mandlig hypogonadisme, hyperthyreoidisme, levercirrhose, brug af p-piller og antiepileptika og ved graviditet (stigning op til faktor 10 på grund af øget østrogenproduktion).
Nedsatte værdier af SHBG kan ses ved øget androgenpåvirkning hos kvinder, polycystisk ovariesyndrom, adipositas, hirsutisme, hypothyreoidisme.

 

Testosteron
Indikation:
Mænd: Mistanke om hypogonadisme.

Kvinder: Mistanke om virilisering
Børn: Udredning af pubertetsforstyrrelse.

Vurdering:
Forhøjede værdier ses hos kvinder ved testosteronproducerende tumorer, polycystiske ovarier, medfødt binyrebarkhyperplasi.
Lave værdier ses ved primær hypogonadisme, (høj koncentration af FSH og LH), sekundær hypogonadisme (lav koncentration af FSH og LH), nyreinsufficiens og levercirrose.

Koncentrationen af total-testosteron følger SHBG-koncentrationen.

Dexamethason-suppressionstest supprimerer testosteron-niveau ved binyrebarkhyperplasi men ikke ved PCOS. 

 

 Samlet oversigt
 

 

PCOS

Binyrebarkhyperplasi

Androgen-producerende ovarietumorer

Androgen-producerende binyrebarktumorer

Androstendion

↑↑

↑/↑↑

↑↑

↑↑/↑↑↑

DHEAS

-

↑↑

-

↑↑↑

17-Alfa-hydroxyprogesteron

 

↑↑

 

 

SHBG

 

 

 

Total-testosteron

↑/↑↑

 

 

 

Frit-testosteron

↑/↑↑

↑/↑↑

↑↑↑

↑↑/↑↑↑

Dexamethason-test

↓DHEAS

↓4AD, ↓DHEAS, ↓17-OH-Prog, ↓frit-testosteron,

↓DHEAS, (↓4AD)

 

↑: let forhøjet
↑↑: moderat forhøjet
↑↑↑: Stærkt forhøjet
-: Normalt
↓: Lavt

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk